Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws, Vakupdates

Voortgangsmaatregelen van de directie

De directie van het Erasmus College heeft twee nieuwe brieven op de site gepubliceerd. Hieronder staat de brief die naar de leerlingen is verstuurd:

Gisteren hebben wij jullie geïnformeerd over de sluiting van de scholen tot en met 6 april 2020. Ook onze medewerkers en jullie ouders hebben wij op de hoogte gebracht. Vandaag hebben wij contact gehad met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en docenten. De leerlingenraad heeft aangegeven ons dagelijks op de hoogte te houden van wat er onder de leerlingen speelt en welke vragen er zijn. Veel vragen die er op dit moment leven kunnen wij nu nog niet beantwoorden, omdat we in afwachting zijn van wat de overheid en het ministerie afspreken.

De testweek die morgen zou beginnen gaat niet door. We weten nog niet of, hoe en in welke vorm we deze testen in gaan halen. Veel hangt af van de beslissingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de Schoolexamens en de Centrale Examens. We beginnen nu dus met het behandelen van de stof van de derde periode.

De docenten doen hun uiterste best jullie zo goed mogelijk te begeleiden. Vandaag hebben we geïnventariseerd hoe we de lesstof op afstand kunnen aanbieden. Hierbij zal Magister leidend zijn. Op Magister staan in ieder geval alle opdrachten voor de komende periode.  Verder zullen de collega’s huiswerk en inleveropdrachten geven via Magister. Indien mogelijk zullen we gebruik maken van Skype en andere digitale mogelijkheden (Whatsapp, Lesson Up, Google Drive). Denken jullie er aan elke ochtend op Magister te kijken wat er van jullie verwacht wordt voor de verschillende vakken?

Eindexamenklassen
Helaas is er voor de eindexamenklassen op dit moment nog geen duidelijkheid. Het Ministerie heeft laten weten dat besloten is dat  “.. tot nader order scholen geen schoolexamens mogen afnemen”. Wij hebben hierover nog geen nader bericht gehad. Dit betekent dat wij jullie nog geen duidelijkheid kunnen geven over: het inhalen van de gemiste SE’s van vandaag, het inhalen van gemist werk door ziekte of andere afwezigheid,  de mondelinge SE’s, de practica, de praktische onderdelen van examens tekenen en handvaardigheid en het praktische examen voor muziek. Alleen schoolexamenonderdelen die leerlingen thuis maken, kunnen ingeleverd worden via de mail. In ieder geval zullen de (mondelinge) SE’s die voor morgen, dinsdag 17 maart 2020 waren ingepland niet doorgaan.

Morgen zal het oefenprogramma eindexamensite.nl voor al onze leerlingen beschikbaar zijn. Jullie krijgen hierover bericht (inlogcodes en instructies).
Ondanks deze grote onduidelijkheid raden we eindexamenkandidaten aan zich te blijven voorbereiden op de examenstof, inclusief de mondelinge examens.
We willen ook benadrukken dat er veel ‘nepnieuws’ in omloop is. Leerlingen, ouders en collega’s moeten de schoolmail via magister, de schoolwebsite (www.erasmuscollege.nl), schoolfacebook (erasmuscollegezoetermeer) en schoolinstagram (erasmuscollegezoetermeer) als betrouwbare bron beschouwen. Alle andere informatie is niet ‘van de school’.

We zullen jullie de komende tijd dagelijks op de hoogte houden.

Geef een reactie