Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws, Vakupdates

Corona-update dinsdag 17 maart

Bericht van de directie:

Onderwijs op afstand
Inmiddels is er al lesstof beschikbaar op Magister en hebben wij de docenten gevraagd in ieder geval op vrijdag steeds lesstof voor de komende week beschikbaar te stellen voor jullie. Wij gaan nu van start met de derde periode van het jaar, alsof de testweek al heeft plaatsgevonden. Op dit moment is nog niet duidelijk of en op welke manier we testen gaan inhalen. Van belang is dat jullie verder kunnen met de stof die normaal gesproken behandeld zou worden. Dat gaan we dus zoveel mogelijk proberen te doen.
Veel docenten zullen afspraken maken om via mail, skype, whatsapp of op een andere manier klassikaal contact te maken met jullie. We hebben afgesproken dat we ons in dergelijke gevallen zo veel mogelijk houden aan het lesrooster zo dat er geen dubbele afspraken ontstaan. Ook de mentoren zullen proberen een digitaal contactmoment met je klas af te spreken om mentorzaken te kunnen bespreken. Zij zullen dat indien mogelijk op het moment van de reguliere mentorles doen.
Het lijkt ons verstandig dat jullie zo veel mogelijk je gewone rooster aanhouden, en elke ochtend inloggen in Magister. De gymdocenten zijn bezig met het ontwikkelen van bewegingsactiviteiten: ook, of misschien wel juist, in deze tijden is lichaamsbeweging belangrijk. Ook deze activiteiten zullen via Magister worden aangeboden.
Hoe we toetsen, proefwerken en dergelijke gaan afnemen en wegen in de komende periode is ook nog onduidelijk. Natuurlijk zullen we met deze uitzonderlijke situatie rekening houden bij het geven van cijfers en bij het bepalen van de overgang aan het eind van het jaar. Zodra we hier meer duidelijkheid hebben, houden we jullie op de hoogte. Ook hier moeten we natuurlijk inspelen op de landelijke situatie en richtlijnen van de overheid.

Reizen/werkweken/4V project/ludieke week
Tot ons grote spijt hebben we moeten beslissen alle bijzondere  activiteiten in de week van 4 t/m 8 mei af te gelasten. Het gaat dan om de buitenlandse reizen, werkweken, de ludieke week en het 4V-project. Deze zullen niet door gaan. We begrijpen dat dit voor jullie een enorme teleurstelling is, maar het is in deze situatie onverantwoord deze activiteiten door te laten gaan.

Wanneer en met welke reden kunnen jullie op school terecht?
Als je nog steeds boeken of ander lesmateriaal in je kluisje hebt, kun je dit de komende twee dagen: op woensdag 18 en donderdag 19 maart 2020  tussen 10.00 en 13.00 uur komen ophalen. Net als eerder vragen wij jullie je spullen op te halen en direct weer de school te verlaten.

Mocht je ziek worden, of om een andere reden niet meer in staat zijn om onderwijs op afstand te volgen, wil je dan vragen of één van je ouders je dan via Magister iedere dag opnieuw ziek meldt. Op die manier kunnen we docenten en mentoren informeren dat je niet aan het onderwijs op afstand deelneemt.

Examenleerlingen
We hebben vandaag besloten alle SE-onderdelen die gepland stonden voor 18-03-2020 tot en met 24-03-2020 op te schorten. Wanneer we gemiste schoolexamenonderdelen wel kunnen afnemen, is nog volledig onduidelijk. We zijn hiervoor afhankelijk van beslissingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zodra we duidelijkheid kunnen geven, doen we dat. We zullen jullie in elk geval tijdig informeren over nieuwe data en afspraken.
Ook voor de Centrale Examens geldt, dat we afhankelijk zijn van richtlijnen van het ministerie. Wij gaan er dus voorlopig van uit dat de Centrale Examens zullen doorgaan en blijven adviseren door te gaan met voorbereidingen voor het CE. Docenten zullen daar ook bij blijven helpen en jullie digitaal zoveel mogelijk ondersteunen.

Wij hopen jullie weer iets meer duidelijkheid te hebben gegeven en melden ons morgen weer met een nieuwe update.

Geef een reactie