Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Update directie woensdag 18 maart 2020

De eerste opdrachten om thuis aan de slag te gaan met de lesstof van de nieuwe periode staan online. We hebben de docenten gevraagd zich te houden aan de volgende structuur:

  • Bij elke les komt in Magister bij het huiswerk wat je voor die les moet doen. We verwijzen naar andere bronnen. Als docenten een live-les willen geven (Skype, Zoom, LessonUp) staat dat ook bij het huiswerk en staat daar een link voor jullie klaar.
  • Het lesmateriaal staat ook in Magister, bij Bronnen, bij je leerjaar in de map van het vak vak.
  • De stof van de opdrachten verwerken we in het huiswerk. Dan is ook duidelijk wanneer je (delen) van de opdrachten moet maken. Bij het huiswerk staat dan ook hoe de opdrachten gecontroleerd gaan worden. Let op: dit is meestal niet iedere week!

De situatie waar we nu mee te maken hebben is voor ons allemaal nieuw en bijzonder. Jullie docenten doen hun uiterste best het voor jullie mogelijk te maken thuis te werken. Dat lukt niet meteen, maar we leren elke dag. We snappen dat het voor jullie ook lastig is en zijn blij dat al zoveel van jullie aan de slag zijn!

Magister

We merken de afgelopen dagen dat Magister moeite heeft om het toegenomen internetverkeer naar servers te verwerken. Mede daardoor werken ook links naar digitale methodes van vakken niet altijd goed. We hebben vandaag bericht gekregen dat Magister er met man en macht aan werkt om de capaciteit te verhogen. Wij hebben hier helaas geen invloed op. We hebben mentoren gevraagd om een alternatieve vorm van communicatie met hun mentorklas te zoeken. Via WhatsApp, of door andere mailadressen van leerlingen te verzamelen. Wij vragen jullie om daar zo goed mogelijk bij te helpen!

Extra hulp: digitale huiswerkklas

Omdat wij als school dit jaar samenwerken met het bureau ‘Klassestudent’ komen zij ons nu (gratis!) te hulp. Zij bieden ons het volgende aan (zie ook de bijlage):

Vanaf woensdag 18 maart tot en met vrijdag 3 april zal KlasseStudent kosteloos dagelijks tussen 15.00-17.00 uur een digitale huiswerkklas organiseren.

In de bijlage van Klassestudent staat precies voor welke vakken en op welke manier je hulp kunt krijgen van studenten die dat voor jullie willen doen. Maak er vooral gebruik van!

Reizen, werkweken en ludieke week

Op dit moment is het nog niet mogelijk om plannen te maken voor eventuele alternatieven voor de reizen, werkweken en de ludieke week. We begrijpen jullie teleurstelling, maar op dit moment kunnen we geen verantwoorde keuzes maken.

(School)examens

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM.

We verplaatsen alle geplande reguliere SE’s (mondeling, schriftelijk en CPE4M) 1 week. Dat wil zeggen dat we aanstaande maandag, 23 maart, het rooster volgen van maandag 16 maart en zo verder. Het nieuwe rooster ontvangen jullie van de roostermaker. Het geplande inhaalwerk SE Nederlands voor doubleurs/zakkers 5Havo dat gepland was op 25 maart, gaat op 25 maart door. Deze leerlingen doen dit dus naast hun eventuele mondelinge SE van die dag.

We zullen er voor zorgen dat er tussen de leerlingen onderling en de examinatoren en surveillanten genoeg ruimte is. Natuurlijk blijft de regel dat je als je ziek of verkouden bent niet naar school komt.

Tot nu toe hebben een deel van de leerlingen uit de examenklassen SE’s gemist door omstandigheden of ziekte. We organiseren op 1, 2 en 3 april voor deze leerlingen inhaalmomenten. De planning hiervoor maken we bekend op woensdag 25 maart.

Het praktijkexamen muziek zal op 26 maart aanstaande doorgaan, echter zonder publiek. We willen kijken of het mogelijk is om dit examen via LiveStream te volgen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven dat de examens vooralsnog doorgaan op de geplande data. Uiterlijk op 6 april zullen zij hier nieuwe uitspraken over doen. We houden jullie op de hoogte.

Geef een reactie