Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Corona-update vrijdag 20 maart

De laatste dag van de eerste week van de schoolsluiting. Voor ons allemaal een bijzondere situatie. Het is geweldig om te horen dat velen van jullie meteen hard aan het werk zijn gegaan. We hebben gezien dat al 450 leerlingen live meedoen met de beweegles van Meneer Moi! (instagram LO_erasmus) Dat getal kan omhoog jongens, doe allemaal mee!!!

Verder is er in Zoetermeer een leuk sportplatform gestart! Dit keer niet met wc-rollen maar met echte (voor zo ver dat gaat!) lessen van allerlei sport instanties uit Zoetermeer! Er wordt dus van alles aangeboden! Denk aan Crossfit, maar ook aan dans en zelfs yoga! Misschien komt jouw sportclub of train(st)er wel voorbij. Elke dag komen er nieuwe filmpjes met lessen; wellicht zit er iets bij wat je leuk vindt om te doen in deze tijd, waarin we natuurlijk veel te weinig bewegen… #DZBL De Zoetermeerse Beweegles.

Contact met mentor
Zoals we gisteren al hebben aangekondigd, hebben jullie vandaag een vragenlijst toegestuurd gekregen via magister. We vragen jullie die allemaal in te vullen. In de vragenlijst is ook een vraag opgenomen of je het liefst contact hebt per mail, per WhatsApp of juist per telefoon. We vragen jullie begrip voor jullie mentoren, die hard werken om hun lessen te geven, mondelingen en praktische schoolexamens met hun eindexamenleerlingen te doen en proberen bij hun mentorleerlingen vinger aan de pols te houden. In de loop van de week of daarna nemen zij contact met je op om te kijken hoe alles gaat.

Inleveren (huis)werk
Willen jullie goed opletten op welke manier je opdrachten en huiswerk inlevert? Docenten vragen we om dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen en jullie vragen we er goed op te letten. We kunnen niet alles op dezelfde manier laten inleveren, omdat vakken erg van elkaar verschillen. Vandaar dat de secties duidelijke afspraken maken en we vragen jullie daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Weeknummers
Coronaweek 1 (16-03) had geen nummer, want dat was testweek. Wij hebben jullie gevraagd om verder te gaan met de stof van week 20a, maar die eerste week is natuurlijk geen volwaardige week 20a geweest. Volgende week (23-03) noemen we week 20a en de week erna (30-3) week 20b. Dan lopen we vanaf 6 april weer gewoon in de pas met de normale weeknummers. De docenten verwerken de opdrachten zo veel mogelijk in het huiswerk. Zo ontstaat er als het goed is geen achterstand.

Eindexamenleerlingen
Omdat het er op leek dat de SE’s niet door zouden gaan hebben jullie docenten ook voor jullie werk klaargezet. Natuurlijk begrijpen we dat jullie nu vooral bezig zijn met de voorbereiding van de SE’s!

Geef een reactie