Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

Corona-update maandag 23 maart

Vandaag, maandag 23 maart 2020 hebben examenleerlingen een begin gemaakt met hun uitgestelde schoolexamenwerk. Met een afstand van 1,5 meter en een zeer uitgebreid Coronaprotocol dat zondagavond aan alle examenkandidaten en hun ouders is verstuurd, verliep dat boven verwachting goed. Leerlingen hielden zich aan de afspraken en probeerden 1,5 meter afstand te bewaren. Wij hebben bewondering voor de manier waarop onze examenleerlingen zich door deze situatie worstelen.

Vragenlijst voor leerlingen ter ondersteuning van de mentoren
De vragenlijst die vorige week vrijdag aan jullie allemaal is verstuurd, is inmiddels door ruim 1000 leerlingen ingevuld, dat geeft ons een duidelijk beeld van de effecten die deze situatie op de jullie heeft. We zien dat jullie over het algemeen echt proberen jullie schoolwerk zo goed mogelijk te organiseren. Wij proberen ook met man en macht zo duidelijk mogelijk te zijn en het huiswerkvakje in magister per les zo duidelijk mogelijk in te vullen. We vragen jullie begrip voor de situatie van onze docenten: zij doen hun best om in een week tijd van klassikaal daltononderwijs over te schakelen naar onderwijs op afstand, dat dat nu al zo goed lukt, vinden wij als directie heel bijzonder. Dat docenten en leerlingen zich op deze wijze aanpassen aan een volledig andere situatie is ongelofelijk knap.

Zoom en ‘live’ lesgeven
Een deel van de docenten geeft ‘live’ aan groepen leerlingen of klassen via het programma  Zoom.us. Er zijn ook andere middelen beschikbaar, zoals sommige ouders al heel behulpvaardig hebben aangegeven, maar wij proberen nu aan te sluiten bij de programma’s die docenten al beheersen. Dat hebben we ook zo met de leerlingenraad besproken.

Sommige docenten geven aan dat ze graag in de avond ‘live’ les willen geven. Zij doen dat omdat zij bijvoorbeeld zieke kinderen thuis hebben, of kinderen die niet naar de opvang kunnen vanwege een snottebel. Overdag lesgeven is dan geen optie. We zullen jullie natuurlijk nooit verplichten om die avondlessen bij te wonen, maar vragen wel jullie begrip voor de docenten die zelfs ‘s avonds hun les willen verzorgen. Vanzelfsprekend vragen we alle collega’s die wel overdag les kunnen geven, dat ook overdag en bij voorkeur volgens het reguliere rooster te doen.

Examenleerlingen
Wij gaan van 1, 2 en 3 april een inhaalperiode maken voor de schriftelijke SE’s, inclusief die van 23 maart. Er komt een rooster, waarbij we de richtlijnen van het RIVM hanteren.

Enkele docenten zijn niet in staat naar school te komen om het mondelinge examens af te nemen. Zij zullen de examens zo veel mogelijk op afstand afnemen. Als dit nodig is zal de docent zal hierover afspraken maken

Tot slot
Net als jullie houden we de berichtgeving van de overheid in de gaten. Wij houden jullie via onze dagelijkse Corona update op de hoogte.

Geef een reactie