Informatie waar je écht wat aan hebt

Nieuws

BREAKING: gaan de examens nog door?

Bericht van de directie:

Gisteravond werd er in de persconferentie nauwelijks gesproken over het onderwijs. U zult begrijpen dat wij zeer verrast, zelfs onthutst, waren en op het standpunt staan dat we onder deze omstandigheden geen ‘normaal’ (school) examen kunnen afnemen. Ondanks dat wij ons bij mondelinge examens en practica kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM. Wij zullen onze zorgen via de daarvoor voor ons beschikbare kanalen ook aangeven aan de minister.

Voor vandaag willen wij de leerlingen die het mondeling schoolexamen en practica hebben voorbereid, de kans geven dit wel te maken. Wij gaan dus door volgens de afspraken die we in het Coronaprotocol van zondag aan ouders en leerlingen verstuurd hebben. Wel wachten we de communicatie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap af. Er is toegezegd dat er reeds vandaag meer duidelijkheid komt. Wij houden ouders, leerlingen en medewerkers van het Erasmus daarvan als vanzelfsprekend op de hoogte. Het staat ouders en leerlingen vrij om zich af te melden voor de activiteiten van vandaag. We ontvangen daarover graag van u wel een absentmelding zonder toelichting.

Wij staan op het standpunt dat het niet meer verantwoord is om alle examens nog verder af te nemen. Wij gaan er vanuit dat vandaag het besluit valt dat alle examenactiviteiten vanaf  morgen stopgezet gaan worden.

Ter illustratie:
Scholen stellen schoolexamens zelf al uit
Na de persconferentie van het kabinet hebben sommige scholen vanavond zelf besloten dat de schoolexamens worden uitgesteld. Dat blijkt uit e-mails die naar ouders zijn gestuurd.
“Wij organiseren de schoolexamens volgens de richtlijnen van het RIVM, maar de maatregelen en adviezen die vandaag zijn aangekondigd stijgen daar in sommige opzichten bovenuit”, schrijft een Limburgse scholengemeenschap aan ouders van leerlingen. “Daarnaast is de voorbereiding van de leerlingen door zoveel onzekerheid omgeven dat wij van mening zijn dat van een goede wijze van toetsing geen sprake meer kan zijn.”
De schoolexamens tellen mee voor het eindexamen. Scholen en onderwijsbonden gaven al aan liever te zien dat de schoolexamens werden opgeschort en de eindexamens helemaal worden geschrapt.

Bovenstaand bericht op NOS.nl heeft u wellicht al gelezen. Wij wachten op bericht van de minister voor een definitieve stop op examenactiviteiten en laten u het onmiddellijk weten als er meer bekend is.

Vanzelfsprekend blijven wij voor alle niet-examenleerlingen zo goed mogelijk het onderwijs op afstand vormgeven.

Geef een reactie